Home

Stichting “buurthuis de Kade” is opgericht eind 2018 en zal vanaf 2019 “buurthuis de kade” beheren. Het buurthuis zelf heeft een lange geschieden welke terug gaat tot 1948. Ons buurthuis zal zelfstandig beheerd worden door de gebruikers. Toch kan deze taak niet alleen door een paar enthousiaste vrijwilligers gedaan worden, maar moet dit gedragen worden door iedereen die van het buurthuis gebruik maakt. Concreet komt het erop neer dat de Stichting en daar mee de gebruikers het beheer en de exploitatie van het Buurthuis de Kade op zich gaan nemen.

Het bestuur van Stichting Buurthuis de Kade:

  • Fred Jacobs voorzitter.
  • Ria Schouten en Suzanne van Muiden secretaris
  • Simon Koomen penningmeester
  • Jan Roelevink bestuurslid
  • Wilco Spek bestuurslid (wijkteam kadebuurt)
  • Paul de Jong bestuurslid
  • Gizem Yikilmaz webmaster en PR